Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης : 02/09/2019

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (στο εξής «εμείς» ή « ΚΟΑ») είναι δεσμευμένος να προστατεύει την ιδιωτικότητα και τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων, που διατηρεί για τους πελάτες, τους συμβαλλόμενους και τους συνεργάτες του, με τρόπο ανοικτό και διαφανή. Δεσμεύεται επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Κανονισμός») και την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο, που διέπει τη συλλογή και επεξεργασία Ατομικών Προσωπικών Δεδομένων. Έτσι, έχουμε αναπτύξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που διέπει την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, μεταβίβαση και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών.  Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις πρακτικές ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε.

Αποκαλύπτουμε επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλα τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων επισήμων αρχών, δικαστηρίων ή άλλων δημόσιων σωμάτων:


Μπορούμε να αποκαλύψουμε συσσωρευμένες πληροφορίες για τους χρήστες μας, και πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν οποιοδήποτε άτομο, χωρίς περιορισμό. Ιδιαίτερα, μπορούμε να μεταβιβάσουμε μη προσωπικής φύσεως δεδομένα και να τις επεξεργαστούμε εκτός της χώρας διαμονής σας. Μπορούμε να συνδυάσουμε μη προσωπικής φύσεως δεδομένα τις οποίες συγκεντρώνουμε, με πρόσθετες μη προσωπικής φύσεως δεδομένα που συνελέγησαν από άλλες πηγές. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε συσσωρευμένες πληροφορίες με τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων συμβούλων, διαφημιστών, για σκοπούς διεξαγωγής γενικών επιχειρηματικών αναλύσεων.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον Κανονισμό, δικαιούστε να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για σας, ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας συνιστούσαμε να αποστείλετε γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπάρχει στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ωστόσο, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε αιτήματα για πρόσβαση ή για επιβολή περιορισμών ή άλλων απαιτήσεων, αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.