ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2021 τίθενται σε ισχύ τα πιο κάτω νέα έντυπα αιτήσεων:1. Αίτηση για Κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας.2. Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής.3. Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών του ΚΟΑ.Τα νέα έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού:  www.cyprussports.org   στο Πεδίο Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής – Έντυπα και θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση. Σημειώνεται ότι από σήμερα ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές Αιτήσεις που υποβάλλονται με τα παλιά έντυπα αιτήσεων.� Details...

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ      1. Καλούνται οι εγκεκριμένες Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής όπως γίνουν χρήστες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού    2. Ο Οργανισμός έχει συμφωνήσει με την Ιδιωτική Εταιρεία Geomatic για την χαρτογράφηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής                Details...

Ανακοίνωση Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανακοινώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ απόφαση του, για τα νέα τέλη των Ιδιωτικών γυμναστηρίων. Τα νέα τέλη έχουν ως εξής: Τέλη εξέτασης αίτησης για κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 20 ευρώ . Τέλη έκδοση Άδειας Λειτουργίας 200 ευρώ για το κάθε άθλημα και επιπρόσθετα 150 ευρώ για κάθε επιπλέον άθλημα που παρέχεται στην κάθε Σχολή. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 6 Φεβρουαρίου 2009  Details...