Λογότυπο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Savvas Katsouris
Διεύθυνση
Inomenon Ethnon 16-18 1st floor, 6042, Larnaca, Κύπρος
Τηλέφωνο
35724632204
Fax
35724250249
E-mail
Ιστοσελίδα
Το γυμναστήριο βρίσκεται στην Λάρνακα. Λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια. Είναι αδειούχο γυμναστήριο από το 2004 με αριθμό μητρώου 13. Το γυμναστήριο προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ομαδικά προγράμματα όπως:
-BODY PUMP
-BODY BALANCE
-BODY STEP
-BODY COMPAT
-CXWORX
-RPM
-Zumba
-TRX και άλλα.
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από όργανα Γυμναστικής και ελεύθερα Βάρη όπως επίσης και προσωπική επίβλεψη και καθοδήγηση στα προγράμματα Γυμναστικής για τους Αθλούμενους και τα οποία προσαρμόζονται στα μέτρα και ανάγκες του κάθε Αθλούμενου.
Το γυμναστήριο έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 NQA
Χάρτης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Σχετικά με τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, πληροφορεί τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 Κ.Δ.Π 38/95 , Άρθρο 12.(7)(α) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν πλήρως οι εκάστοτε περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί. 2. Ως εκ τούτου για σκοπούς εξέτασης αιτήσεων έκδοσης ή ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας αποδεκτά πιστοποιητικά για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνονται τα ακόλουθα: Α) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή Β) Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Σημειώνουμε τη σημασία της άμεσης συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του Νόμου αλλά και της συνέπειες σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης των πιο πάνω.  Details...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ      1. Καλούνται οι εγκεκριμένες Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής όπως γίνουν χρήστες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού    2. Ο Οργανισμός έχει συμφωνήσει με την Ιδιωτική Εταιρεία Geomatic για την χαρτογράφηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής                Details...