Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Βασίλης Αγαμέμνονος
Διεύθυνση
Ιερού Λόχου 1, 3082, Λεμεσός, Κύπρος
Διεύθυνση 2
Αγίας Φυλάξεως και Ιερού Λόχου 1
Διεύθυνση 3
Κάψαλος - Λεμεσός
Τηλέφωνο
25253202
Fax
25253202
E-mail
Ιστοσελίδα
Η φιλοσοφία του GYMANIA FITNESS CLUB στηρίζεται στην παροχή αθλητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, μέσα από ένα αξιόπιστο και φιλικό περιβάλλον άσκησης. Κύρια αποστολή μας είναι η παροχή σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους ασκούμενους ενός κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου άσκησης. Το καταρτισμένο προσωπικό του GYMANIA FITNESS CLUB βρίσκεται πάντα δίπλα από τον ασκούμενο, έτοιμο να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με προπονήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ασκούμενου ξεχωριστά.
Χάρτης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Σχετικά με τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, πληροφορεί τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 Κ.Δ.Π 38/95 , Άρθρο 12.(7)(α) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν πλήρως οι εκάστοτε περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί. 2. Ως εκ τούτου για σκοπούς εξέτασης αιτήσεων έκδοσης ή ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας αποδεκτά πιστοποιητικά για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνονται τα ακόλουθα: Α) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή Β) Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Σημειώνουμε τη σημασία της άμεσης συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του Νόμου αλλά και της συνέπειες σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης των πιο πάνω.  Details...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ      1. Καλούνται οι εγκεκριμένες Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής όπως γίνουν χρήστες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού    2. Ο Οργανισμός έχει συμφωνήσει με την Ιδιωτική Εταιρεία Geomatic για την χαρτογράφηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής                Details...