Συνδεσμοι
Προβολή # 
1   Link   Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Περιδιάβαση στο συναρπαστικό πεδίο του Κυπριακού Αθλητισμού, στην ιστορία του, αλλά και σε όλους τους Αθλητικούς Φορείς που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τον Οργανισμό.

2   Link   Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
Επικοινωνία με Αθλητικές Ομοσπονδίες
3   Link   Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ
Καταγγελίες για χρήση αναβολικών ουσιών
4   Link   Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως
Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια ( αλλαγή χρήσης υφιστάμενης Άδειας Οικοδομής )
5   Link   Ένωση Δήμων Κύπρου
1.Έκδοση Άδειας Οικοδομής
2.Έκδοση Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής
3.Έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού
6   Link   Επαρχιακές Διοικήσεις
1.Έκδοση Άδειας Οικοδομής
2.Έκδοση Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής
3.Έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού
7   Link   Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Ηλεκτρικής & Ηλεκτρομηχανολογικής Εγκατάστασης
8   Link   Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Επιθεώρηση και έγκριση καταλληλότητας από απόψεως πυροπροστασίας
9   Link   Υγειονομική Υπηρεσία
1.Αίτηση για επιθεώρηση και έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικόυ καταλληλότητας Κολυμβητικής Δεξαμενής
2.Αίτηση για Χορήγηση Άδειας του Υποστατικού Πώλησης Συμπληρωμάτων Διατροφής από τον ΔΙΥ&ΥΔΥ
10   Link   ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
Έκδοση Ισοτιμίας και Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών
11   Link   Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Για μεταφράσεις Πτυχίων και Πιστοποιητικών κ.λ.π
12   Link   Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ( Ε.Τ.Ε.Κ.)
Εγκεκριμένοι Μηχανικοί ( Αρχιτεκτονικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας κ.λ.π )
13   Link   Υπουργείο Υγείας
1.Έκδοση Υγιειονομικών Πιστοποιητικών
2.Απινιδωτές

14   Link   Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
1.Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
2.Πρώτοι Βοηθοί
15   Link   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16   Link   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
1. Διαδικασία διαβούλευσης με άλλες Υπηρεσίες πριν την υποβολή αίτησης για Πολεοδομική Άδεια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ       Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα του την  μελέτη  για τον Εκσυγχρονισμό των Προσόντων των Εκπαιδευτών Γυμναστικής, όπως αυτά καθορίζονται στους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012.   Η μελέτη είναι αναρτημένη στις Εγκυκλίους ή πιέζοντας εδώ.       Details...

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Σχετικά με τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, πληροφορεί τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 Κ.Δ.Π 38/95 , Άρθρο 12.(7)(α) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν πλήρως οι εκάστοτε περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί. 2. Ως εκ τούτου για σκοπούς εξέτασης αιτήσεων έκδοσης ή ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας αποδεκτά πιστοποιητικά για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνονται τα ακόλουθα: Α) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή Β) Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Σημειώνουμε τη σημασία της άμεσης συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του Νόμου αλλά και της συνέπειες σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης των πιο πάνω.  Details...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ      1. Καλούνται οι εγκεκριμένες Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής όπως γίνουν χρήστες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού    2. Ο Οργανισμός έχει συμφωνήσει με την Ιδιωτική Εταιρεία Geomatic για την χαρτογράφηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής                Details...