Ανακοίνωση Εκτύπωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανακοινώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ απόφαση του, για τα νέα τέλη των Ιδιωτικών γυμναστηρίων.

Τα νέα τέλη έχουν ως εξής:

  • Τέλη εξέτασης αίτησης για κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 20 ευρώ .
  • Τέλη έκδοση Άδειας Λειτουργίας 200 ευρώ για το κάθε άθλημα και επιπρόσθετα 150 ευρώ για κάθε επιπλέον άθλημα που παρέχεται στην κάθε Σχολή.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 6 Φεβρουαρίου 2009