Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτό το σημείο θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

Ποιά είναι η διαδικασία εξασφάλισης Άδειας Λειτουργίας και κατάταξης στο μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής;
Παρακαλώ όπως αναγνώσετε το ακόλουθο έγγραφο (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για παροχή Άδειας)
Ποιά τα τέλη εξέτασης της αίτησης ;
Ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €20 στο Λογιστήριο του Οργανισμού και να επισυνάψει την απόδειξη πληρωμής στην αίτηση.